Retningslinjer

Ved optagelse på SARAA indgår du en kontrakt med SARAA om at være en lokal rollemodel.

Udøveren forpligter sig på at være en god ambassadør for SARAA. Følgende regler er gældende på SARAA:

  • Ingen gæster i hverdagene efter kl. 22.30
  • Ingen alkohol på Borgmester Finks Gade 5
  • Deltage i de planlagte træninger
  • Hjælpe og agere som lokale rollemodeller
  • Som udgangspunkt skal man være medlem i en forening i Aabenraa Kommune (der kan gives dispensation)
  • Anvende SARAAs tøj til træning


Derudover forventes det, at udøveren opfører sig eksemplarisk i bybilledet.


SARAA forholder sig til den udviklende digitale verden, hvilket betyder, at følgende værdier omkring brugen af sociale medier og mobiltelefoner er gældende for udøverne.

  • Træning, kamp og holdkammerater før mobilen
  • Rollemodeller findes også på sociale medier
  • Billeder og videoer deles kun med andres tilladelse
  • SARAA kommenterer som udgangspunkt med en positiv vinkel