Om SARAA

SARAA skal som udgangspunkt drives som en non-profit afdeling. Det betyder, at et potentielt overskud skal anvendes til at øge kvaliteten af tilbuddet i året efter. SARAA er oprettet som en afdeling under Rødekro-Aabenraa Håndbold. Der er nedsat en bestyrelse, som har ansvaret for de strategiske rammer og beslutninger.

Bestyrelsens sammensætning:

  • Rødekro-Aabenraa Håndbold: 2 personer
  • SønderjyskE: 1 personer
  • Elite Aabenraa: 1 person
  • Aabenraa Badminton Club: 1 person
  • Daglig ansvarlig uden stemmeret: 1 person

Udover bestyrelsen oprettes et rekrutteringsudvalg, som har ansvaret for at finde udøvere til sportscolleget.

Rekrutteringsudvalget består af følgende:

  • U17 træneren – Eller udvalgt person fra Rødekro-Aabenraa Håndbold
  • U19 træneren – Eller udvalgt person fra Rødekro-Aabenraa Håndbold
  • Bestyrelsesrepræsentant Rødekro-Aabenraa Håndbold
  • Cheftræner SE
  • Eliteidrætskonsulenten – kun ved rekruttering af Ikke-håndboldspillere